Archiwum apeli z poprzednich lat
  1. Rok 2008 - Apel w formacie PDF, Apel w formacie DOC.
  2. Rok 2009 - Apel w formacie PDF, Apel w formacie DOC, Instrukcja wypeniania PIT za 2009 r.
  3. Rok 2010 - Apel w formacie PDF, Apel w formacie DOC, Instrukcja wypeniania PIT za 2010 r.
  4. Rok 2011 - Apel w formacie PDF, Apel w formacie DOC, Instrukcja wypeniania PIT za 2011 r., Plakat z Kubusiem i prob o 1% za 2011 r.
  5. Rok 2012 - Apel w formacie PDF, Apel w formacie DOCX, Apel w formacie DOC, Plakat z Kubusiem i prob o 1% za 2012 r.
  6. Rok 2013 - Apel w formacie PDF, Apel w formacie DOCX, Apel w formacie DOC, Plakat z Kubusiem i prob o 1% za 2013 r.
  7. Rok 2014 - Apel w formacie PDF, Apel w formacie DOCX, Apel w formacie DOC, Plakat z Kubusiem i prob o 1% za 2014 r.
  8. Rok 2015 - Apel w formacie PDF, Apel w formacie DOCX, Apel w formacie DOC, Plakat z Kubusiem i prob o 1% za 2015 r.
  9. Rok 2016 - Apel w formacie PDF, Apel w formacie DOCX, Apel w formacie DOC, Plakat z Kubusiem i prob o 1% za 2016 r.